Ječmenné vločky 10 kg

  • Výrobce: Bocus a.s.
  • Hmotnost: 10 kg
3 dny
Kód produktu: AD2353
Vaše cena: 125,00 Kč

Při hydrotermickém vločkování ječmene dochází ke změnám fyzikálně-chemických vlastností zrna:

mechanická změna struktury zrna - vytvoření vločky

rozbití matrice proteinů obalujících škrobové granule zpřístupní živiny pro jejich snadné a dokonalé trávení

Zmazovatění škrobu během napařování. Podstatná část celkové energie - 50 až 80 procent - je v zrnu uložena ve formě škrobů. Zmazovatění škrobu zvyšuje rozpustnost a rozsah trávení škrobu v zažívacím traktu zvířete.

Možnosti použití:  Hydrotermicky upravený ječmen se může zkrmovat všem hospodářským zvířatům - skot, prasata, drůbež, koně, kozy, králici, aj.

zvýšenou dostupnost, stravitelnost a využitelnost živin

zvýšení užitkovosti

vyšší ekonomickou efektivnost produkce

celkové zlepšení trávení

zlepšení zdravotního stavu zvířat

vyšší chutnost krmiva